Bostadsrättsföreningen Kristinehamn K1

Från Kristinehamns Wiki
Hoppa till: navigering, sök
K1 krans.jpg
Bostadsrättsföreningen Kristinehamn K1 (Organisationnummer 769607-1757) ligger centralt till på Djurgårdsplatån i sommarstaden Kristinehamn i Värmland, Sverige. Föreningen består av 84 lagenheter i ifrån 1-roms till 5-roms. Djurgårdsplatået har gångavstånd till Kristinehamn centrum, idrotts-hallar och badplatser som Juridiken och Skymningen ved Vänern.

Om du gillar å komma ut av duschen och upptäcke att någon i styrelsen har låst sig själv eller andre in i lagenheten för å begå överrasknings-inspektion eller annat[1] så är Kristinehamn K1 en bostadsrättförening för dig.

Om du gillar å komma naken ut av duschen och upptäcke ovidkommande i lagenheten din så kan du nu köpa en fin 2a i föreningen Kristinehamn K1 för endast 225.000 SEK.

Innehåll

[redigera] Boende i Kristinehamn K1

K1 vinter.jpg

"Vad mycket bättre det är å bo i Björneborg jamfört med hur det är å bo här uppe på Djurgården. Där är det ingen som bara tar sig in hos deg med huvudnyckel nu och då, det är ingen som lägger seg i vad varmaelementene står på, det är ingen inspektion av sopkassan din och det är annars mycket bättre och friare där ann det är i gal-huset här uppe på Djurgården." -Tidigare hyresgäst i Brf. Kristinehamn K1.

[redigera] Styrelse

[redigera] Styrelsens många hemfridbrott

Bilden visar ett exempel på hur Rolf Gabrielsen skryter av hur han har låst sig in i 30 lagenheter utan tillstånd ihop med Vidar Schartau. Gabrielsen har inte något problem med å berätta om alla hans många hemfridbrott, för han forstår inte att svensk lag gäller han som alla andra.

Februari 2011 gick Rolf Gabrielsen, tidigare norska polis, ihop med Vidar Schartau in i 30+ lagenheter och utförda "inspektion" - utan tillstånd. Hovuddnyckel blev använt ved dom här klara fallen av hemfridbrott.

Då fler bostadsrättsägera klagade på brotten försökte ordförare Åge Richard Anthonsen å påstå att styrelsen har rätt till å gå in i bostadsrättsägeras lagenheter utan tillstånd precis når det passar dom med stöd i Bostadsrättslagen.

Det är enkelt å se att det är en ren lögn ved å kolla vad som faktisk står i Bostadsrättslag (1991:614) §13:

«Tillträde till lägenheten

13 § Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 12 a §. När bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten enligt 4 kap. 11 § eller när bostadsrätten skall tvångsförsäljas enligt 8 kap., är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.

Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken, även om hans lägenhet inte besväras av ohyra. I så fall tillämpas 5 §.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2006:710).»


Som lagtexten visar står det inte något om att styrelsen bara kan låsa sig in hos medlemmar i föreningen som dom vill.

Om du inte klarar å läsa och förstå lagtexten över kan följande ifrån jurister vare till hjälp:

«Föreningens rätt till tillträde till en lägenhet betyder inte att de kan gå in i en bostadsrättshavares lägenhet utan bostadsrättshavarens medgivande.

Det går inte heller att i stadgar eller ordningsföreskrifter ge föreningen rätt att gå in i lägenheten utan sådant medgivande. Det är, som du påpekar, ett brott att ta sig in i någons hem utan dennes medgivande. Föreningen är skyldig att invänta bostadsrättshavarens medgivande.»

Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå[2]


«Kan föreningen tvinga sig in genom att låsa upp med huvudnyckel?

Nej, föreningen får inte använda reserv- eller huvudnycklar för att bereda sig själva tillträde till en lägenhet om man inte i ett särskilt avtal kommit överens om det.»

Jonna Silow Fastighetsjurist på HSB Riksförbund[3]


Efter å ha blitt informerat om lagtexten och klar besked om att den inte gir någon form for laglig stöd för å gå in i andres lagenhet utan tillstånd kallade Åge Richard Anthonsen till ett beboeramöte 23. April 2011.

På mötet ljög han och påstod, igen, att styrelsen har rätt till å låsa sig in var dom vill som dom vill utan varning. Då ett medlem av föreningen informerade om att det rent enkelt inte är så forsökte Åge Richard Anthonsen å "argumentera" ved å skrika "HÅLL TYST" och "DET ER TILLTREDE" (vad nu det betyder). Anthonsen var rent arg över att någon hade påpekat att svensk lag angår han och hans styrelse. På mötet skrek han gång efter gång att styrelsen har rätt till å gå in å bostadsrättsägeras lagenheter precis som dom vill.

På mötet påstod Anthonsen även att det är olaglig å byte lås-cylinder eftersom det hindrar styrelsen i å gå in i lagenhetene precis som dom vill.

I föreningen sin tidning Platåposten nummer #2 2011 kan vi läsa följande:

«Beboerproblemer

Kopi av meldinger/innlegg som er lagt ut på nettet enten via Facebook eller Øyvind Sæthers uautoriserte hjemmeside ble fremlagt og diskutert. Problemet gjelder uenighet/motvilje/opposisjon mot styrets rett til å låse seg inn i leiligheter for bl.a. å sjekke termostatene der beboerne er bortreist for lengre perioder vinterstid.»

”Informasjon fra styret”, Platåposten nummer #2 2011


Styrelsen har inte någon "rätt till å låsa sig in i lagenheter" utan tillstånd. Självklart möter styrelsen opposition mot klart brottslig verksamhet.

4. Juni 2011 hade Kristinehamn K1 föreningstämma. På stämman kom påstod ordförar Åge Richard Anthonsen att HSB har berättat för honom att styrelsen kan låsa sig in hos medlemmar utan tillstånd. Det är sannolikt att HSB Kristinehamn har givit honom ett slikt felaktig besked.

På stämman 2011 gick Åge Richard Anthonsen kraftig till angrep på Öyvind Saether och hans krav om att styrelsen accepterar och följar Sverige sina lager. Han har sedan förtalat Saether ved många olika anledningar som resultat av Anthonsens stora problem med å forstå och acceptera att Sveriges lager omfattar han som alla andra. Om Åge Richard Anthonsen tycker det är problem att Saether skriver att styrelsen i Kristinehamn K1 inte följer Sverige sina lager så kan han börja följe dom...

[redigera] Se även

[redigera] Externa länkar

[redigera] Referenser

  1. Det här har sked en beboera
  2. Bo Battre: Experter svarar på dina frågor
  3. Jurdikbloggen: Föreningens rätt att komma in i en lägenhet (Jonna Silow, Fastighetsjurist HSB Riksförbund)

reklam
Solane smycken i Kristinehamn Solane
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Kristinehamns Wiki
Kristinehamn
företag
friluftsliv
Orter
fitness
marknad
diverse
ändringar
Verktygslåda