Marieberg

Från Kristinehamns Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Marieberg är en harmlös ört i Kristinehamns Kommun med ett museum.

På Marieberg finns ett topphemligt skylt med den här texten:

«
Secret marieberg information.jpg
"Vid 1700-talets början gick strandlinjen vid Marieberg längre in mot området. Här har fyllts upp med diverse material under följande sekel. Ursprungligen låg här ett mindre torp på ett till större delen skogbeväxt område. På 1720-talet sökte man anlägga ett tegelbruk, men diverse stridigheter och oklarheter om ägogränser och jordköp gjorde att det dröjde till 1750-talet innan verksamheten kom igång. Rådman Bleumer, som då ägde Tegelbrukshagen, ändrade namnet till Marieberg för att hedra sin hustru Maria.

Från 1770-talet kom området genom köp och sammanslagningar att utvecklas till en herrgård. Drygt 100 år senare gick staten in och köpte området med planer på att bygga ett sinnessjukhus. Detta sågs inte med enbart blida ögon i närliggande län, men efter att överklagandeprocessen haft sin gång kunde man i december 1884 starta bygget enligt arkitekten Axel Kumliens intentioner. Vid halvårsskfitet 1887 togs de första patienterna emot. Under drygt hundra år var Kristinehamns Hospital ett av Sveriges stora mentalsjukhus, innan en förändrad syn på mentalvården gjorde att verksamheten avvecklades.

Med hjälp av EU-medel har området därefter förändrats. Idag finns här bland annat Kristinehamns konstmuseum, bostäder och ett småföretagscentrum. Stora delar av arkitekturen inom området är bevarad.

Strax söder om Marieberg finns den så kallade Galgbacken. Som namnet antyder har här tidligare funnits en avrättingsplats, väl synlig från väg och vatten. Fram till 1640-talet fanns vid Galgviken en omlastningsplats för järntransporterna. Härifrån roddes järnet ut till väntande skutor tiden före järnvågen och stadens hamn etablerades.»

Informationskylt ifrån Kristinehamns kommun på Marieberg

reklam
Solane smycken i Kristinehamn Solane
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Kristinehamns Wiki
Kristinehamn
företag
friluftsliv
Orter
fitness
marknad
diverse
ändringar
Verktygslåda