Björkvallens friluftsområde

Från Kristinehamns Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Björkvallens friluftsområde är ett fint friluftsområde i den södra delen av Kristinehamn.

Bjorkvallens.jpg

«
Bjornvallens friluftsomrade.jpg
I skogen intill idrottsplatsen Björkvallen och ishallen i södra delen av Kristinehamn finns ett väl utnyttjat friluftsområde.

Här är det gott om stigar och det finns även ett elljusspår som slingrar sig genom skogen. Det är möjligt att härifrån nå t.ex. A9-skogen samt Vålösundet och Jutviken vid Vänern.

Skogen är en bra bär- och svampskog. Det är gott om blåbärsris men det finns även en del lingon. I nordöst finns bördig mark som präglas av gran och stora resliga tailar. I den magra tallskogen i hällmarksmiljö av lavristyp växer träden långsamt och i södra delen av området finns även s.k. hällmarkstallskog. Flera träd är här mer än 125 är. Kring de magra hällmarkerna med knotiga små tallar, finns skogsbestånd som är av rikare och friskare tpy. Hällmarksskogen skall enligt kommunens skogbruksplan bevaras orörd för att naturvärdena knutna till den här typen av skog skall bevaras. Den gamla tallskogen i nordöstra delen av området sköts om, röjs och huggs ur ibland, för att naturvärdena knutna till den här sortens biotop skall utvecklas på ett positivt sätt för skogens olika djur och växter.

Bland fåglarna så finns t.ex. bofink, grönsångare, större hackspett och spillkråka. Rådjur är vanliga och ibland kan man även få syn på älg och räv.»

Topphemlig information-skylt ifrån Kristinehamns kommun bredvid Björkvallens idrottshall


Bjorkvallens friluftsomrade karta.jpg

Elljusspåret är markerat med rött.


reklam
Solane smycken i Kristinehamn Solane
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Kristinehamns Wiki
Kristinehamn
företag
friluftsliv
Orter
fitness
marknad
diverse
ändringar
Verktygslåda